THƠ DÂN GIAN: HOAN HÔ CÁC CỤ TRỒNG CÂY

By NGUYỄN ANH NÔNG

HOAN HÔ CÁC CỤ TRỒNG CÂY

-HOAN HÔ CÁC CỤ TRỒNG CÂY

MƯỜI CÂY CHẾT CHÍN CÒN CÂY GẬT GÙ

- CON CHÁU CÓ MẮT NHƯ MÙ

MƯỜI CÂY CHẾT CẢ GẬT GÙ Ở ĐÂU?

( BÀI NÀY TÔI ĐƯỢC NGHE MỌI NGƯỜI ĐỌC CHO NHAU NGHE TỪ NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ TRƯỚC-TK 20)

SƯU TẦM: KIM DIỆU HƯƠNG

More...

THƠ DÂN GIAN:LỜI NÓI ĐẦU

By NGUYỄN ANH NÔNG

 THƯA BẠN ĐỌC LÀNG WEB

    TỪ NGÀY HÔM NAY (3/9/2007) TÔI THÊM MỞ MỤC THƠ DÂN GIAN ( NHỮNG BÀI THƠ KHUYẾT DANH) KHÔNG NGOÀI MỤC ĐÍCH SƯU TẦM  LƯU GIỮ BẢO TỒN NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI.

    MONG BẠN ĐỌC LÀNG WEB THAM GIA. NẾU CÁC BẠN GỬI VỀ MỤC NÀY XIN CHO BIẾT BẠN CĂN CỨ TỪ NGUỒN NÀO( SÁCH BÁO WEB TRÍ NHỚ CÁ NHÂN...) ĐỂ TIỆN SỬ DỤNG

                                        KIM DIỆU HƯƠNG

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

mail: nguyenanhnong@yahoo.com.vn

 

More...