Đạo diễn 8X và giấc mơ Bông sen Vàng

By NGUYỄN ANH NÔNG


Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận giải Bông sen Vàng trong LHP Việt Nam  lần thứ  16
(XEM TIẾP)

More...

NGHỆ SĨ ƯU TÚ NGUYỄN XUÂN NGHIỆP LIỆT SĨ HY SINH TẠI THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐÀ MÙA LŨ 2005

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

HỌA SĨ HẢI NGHIÊM ĐIỆN ẢNH QĐND)

By NGUYỄN ANH NÔNG

                 

More...

NGHỆ SĨ ƯU TÚ ĐẠO DIỄN PHẠM THỌ

By NGUYỄN ANH NÔNG

NGHỆ SĨ ƯU TÚ  ĐẠO DIỄN  PHẠM THỌ ĐẠI TÁ XƯỞNG PHIM KHOA HỌC ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

ĐẠO DIỄN PHIM TÀI LIỆU:

1- SAO VUÔNG MẮT LƯỚI- BIÊN KỊCH: NGUYỄN ANH NÔNG QUAY PHIM: BÙI XUÂN THIỆN BIÊN TẬP: LÊ VĂN VỌNG VIẾT  LỜI BÌNH NGUYỄN THÀNH LẬP  ĐAQĐND SẢN XUẤT NĂM 2005

2- ĐÔNG BẮC - NỖI NIỀM NGƯỜI LÍNH- BIÊN KỊCH: NGUYỄN ANH NÔNG QUAY PHIM: VŨ TRỌNG QUẢNG- BÙI XUÂN THIỆN BIÊN TẬP: LÊ VĂN VỌNG LỜI BÌNH: PHẠM MINH LỢI ĐAQĐND SẢN XUẤT 2006

3- ÁNH TRĂNG TRÊN ĐẤT CHÍN RỒNG ( ĐỒNG HÀNH XÓM ẤP) BIÊN KỊCH: NGUYỄN ANH NÔNG QUAY PHIM: BÙI XUÂN THIỆN- VŨ TRỌNG QUẢNG BIÊN TẬP: VÊ VĂN VỌNG VIẾT LỜI BÌNH:PHẠM MINH LỢI;ĐAQĐND SẢN XUẤT 2006

 NHỮNG KẾT QUẢ NHỎ CỦA NGUYỄN ANH NÔNG-TÁC GIẢ CÁC KỊCH BẢN PHIM TÀI LIỆU ĐƯỢC GHI NHẬN TẠI ĐỊA CHỈ SAU:

http://72.14.253.104/search?q=cache:qvaYLlogQn0J:www.toquoc.gov.vn/vietnam/viewNew.asp%3FnewsId%3D21189%26topicId%3D0%26zoneId%3D70+%22+nGUY%E1%BB%84N+aNH+n%C3%94NG%22&hl=vi&ct=clnk&cd=5&gl=vn

 

More...

lÒ VĂN TÌNH- NHÂN VẬT PHIM TÀI LIỆU ĐIỂM TỰA KA LĂNG

By NGUYỄN ANH NÔNG

 

LÒ VĂN TÌNH MỘT NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG GĂN BÓ VỚI THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐÀ HƠN 20 NĂM- ANH LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN VẬT TRONG PHIM TÀI LIỆU " ĐIỂM TỰA KA LĂNG"-  PHIM DO ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI SẢN XUẤI

BIÊN KỊCH: NGUYỄN ANH NÔNG

ĐẠO DIỄN; NGHỆ SĨ ƯU TÚ NGUYỄN XUÂN NGHIỆP VÀ NGHỆ SĨ ƯU TÚ TRỊNH RÃNG

QUAY PHIM:  NGHỆ SĨ ƯU TÚ NGUYỄN HỢI

BIÊN TẬP: PHẠM MINH LỢI

KHI THỰC HIỆN BỘ PHIM NÀY NGHỆ SĨ ƯU TÚ NGUYỄN XUÂN NGHIỆP ĐÃ HY SINH TRÊN DÒNG SÔNG ĐÀ MÙA LŨ

More...

NHÀ BIÊN KICH ĐỖ ĐỨC NẬM

By NGUYỄN ANH NÔNG

 

NHÀ BIÊN KICH ĐỖ ĐỨC NẬM

XƯỞNG PHIM KHOA HỌC ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

TÁC GIẢ CỦA 1 SỐ KỊCH BẢN PHIM TÀI LIỆU:

- TRẦM TÍCH THĂNG LONG

- TÂM SỰ DÒNG KÊNH

- CUỘC ĐỐI MẶT SINH TỬ

More...

NGHỆ SĨ ƯU TÚ BÙI XUÂN THIỆN

By NGUYỄN ANH NÔNG

 

ĐẠI TÁ NGHỆ SĨ ƯU TÚ BÙI XUÂN THIỆN

XƯỞNG PHIM KHOA HỌC ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

 ẢNH DO PHÓ NHÁY: NGUYỄN ANH NÔNG - chụp tháng 5/2007

More...

BÙI ĐẮC NGÔN VÀ PHAN SĨ LAN-HAI NGHỆ SĨ ƯU TÚ CỦA ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI

By NGUYỄN ANH NÔNG

Thơ Bùi Đắc Ngôn

Cảm hứng nhận sổ hưu

Bạc đầu trõm mắt đường binh nghiệp

Phấp phỏng vợ con khoảnh khắc này

Đồng đội muôn năm nào cùng tớ

Chén rượu tâm giao xá vơi đầy

                               Hà Nội 31/5/2007

 

Hai nghệ sĩ Ưu tú Bùi Đắc Ngôn và Phan sĩ Lan(hai đại tá) xưởng phim Khoa học Điện ảnh Quân đội nhân dân

Người ngồi giữa phía sau là biên kịc Lê Danh Trường cùng xưởng

Ảnh chụp: tháng 5/2007

Phó nháy: Nguyễn Anh Nông

PHIM DO NGHỆ SĨ ƯU TÚ BÙI ĐẮC NGÔN LÀM ĐẠO DIỄN:

1-

2-

3-

4-

5-

PHIM DO NGHỆ SĨ ƯU TÚ PHAN SĨ LAN LÀM ĐẠO DIỄN

1-

2-

3-

4-

5- CUỘC ĐỐI MẶT SINH TỬ - PHIM ĐOẠT GIẢI CÁNH DIỀU BẠC- LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC DO HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TỔ CHỨC NĂM 2005

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','5c0q81up0g6ag2o6n48iki48l1','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:17:32','/ac4608/phim-cua-dien-anh-quan-doi-nhan-dan.html')