TẬP THƠ LỮNG THỮNG XANH NXB VĂN HỌC NĂM 2010

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Bìa sách

By NGUYỄN ANH NÔNG

 1       2

1-Tập thơ Bàn tay lá cỏ ( Tập 1)- NXB Văn học 1993.

2- Tập thơ Bà tay lá cỏ  ( Tập 2) NXB Văn học 1995

Bìa sách hai tập thơ Bàn tay lá cỏ (1 2) này do nhà thơ họa sĩ Trần Nhương thực hiện

                                         

3(A)

3- Tập thơ Kỵ sỹ ngựa gỗ ( Viết cho thiếu nhi)- Sở VH-TT Hòa Bình 1998

Bìa do tác giả trình bày ( Bìa 3 - A vẽ lại trên vi tính chỉ mang tính minh họa)

3(B)

 4  5

4- Tập thơ Mây bay  Sở Văn hóa- Thông tin Hòa Bình 2000

Bìa do tác giả Trình bày

5- Tập thơ Những tháng năm ở rừng- NXB Quân đội nhân dân 2005

Bìa do Cẩm Thơ trình bày

More...