TẬP THƠ LỮNG THỮNG XANH NXB VĂN HỌC NĂM 2010

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Bìa sách

By NGUYỄN ANH NÔNG

 1       2

1-Tập thơ Bàn tay lá cỏ ( Tập 1)- NXB Văn học 1993.

2- Tập thơ Bà tay lá cỏ  ( Tập 2) NXB Văn học 1995

Bìa sách hai tập thơ Bàn tay lá cỏ (1 2) này do nhà thơ họa sĩ Trần Nhương thực hiện

                                         

3(A)

3- Tập thơ Kỵ sỹ ngựa gỗ ( Viết cho thiếu nhi)- Sở VH-TT Hòa Bình 1998

Bìa do tác giả trình bày ( Bìa 3 - A vẽ lại trên vi tính chỉ mang tính minh họa)

3(B)

 4  5

4- Tập thơ Mây bay  Sở Văn hóa- Thông tin Hòa Bình 2000

Bìa do tác giả Trình bày

5- Tập thơ Những tháng năm ở rừng- NXB Quân đội nhân dân 2005

Bìa do Cẩm Thơ trình bày

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','0f3al8qlskjnj4ifjriumpmpi5','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:50:57','/ac4379/bia-sach.html')