Ngày đẹp - Niềm vui của một công dân @

By NGUYỄN ANH NÔNG

 

Nguồn: Bạn tìm đọc xin nhấp chuột vào đường dẫn sau:

http://nguyenanhtuan.vnweblogs.com/post/2008/18263

Bên nhà văn Từ Nguyên Tĩnh Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh

Cậu em Nguyễn Anh Tuấn ảnh do nó vẽ nghịch

2 hình cuối: lấy qua mạng In te net

More...

weblog Nguyễn Anh Tuấn

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','9l3lrg5h9s0v4o8gs97f44mmh0','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:17:36','/ac4081/nguyen-anh-tuan-weblog.html')