CHÂN DUNG NHÀ THƠ

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Ảnh chụp tại Tạp chí VNQĐ- 4- Lý Nam Đế- Hà Nội

By NGUYỄN ANH NÔNG

Ảnh chụp: 21/5/2007

Hình 1 và 2

Ảnh 1:Nguyễn Anh Nông nhà văn Phùng Văn Khai

Ảnh 2: 2 ông Tâm: Đoàn Minh Tâm và Trần Minh Tâm( Trung Phương)

 

Hình 3 và 4

Ảnh 3: Nhà thơ Nguyễn Bình Phương

Ảnh 4: Hai ông Phương ( Nguyễn Bình Phương và Trung Phương- Thôn Trung Phương- Trần Minh Tâm)

Ảnh 5

Nhà văn Phùng Văn Khai Đoàn Minh Tâm Trung Phương

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','8f8o2ovkvqnn8bk3uucouaenm6','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:16:50','/ac3856/chan-dung-nha-van.html')