CHÂN DUNG NHÀ THƠ

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Ảnh chụp tại Tạp chí VNQĐ- 4- Lý Nam Đế- Hà Nội

By NGUYỄN ANH NÔNG

Ảnh chụp: 21/5/2007

Hình 1 và 2

Ảnh 1:Nguyễn Anh Nông nhà văn Phùng Văn Khai

Ảnh 2: 2 ông Tâm: Đoàn Minh Tâm và Trần Minh Tâm( Trung Phương)

 

Hình 3 và 4

Ảnh 3: Nhà thơ Nguyễn Bình Phương

Ảnh 4: Hai ông Phương ( Nguyễn Bình Phương và Trung Phương- Thôn Trung Phương- Trần Minh Tâm)

Ảnh 5

Nhà văn Phùng Văn Khai Đoàn Minh Tâm Trung Phương

More...