NGŨ TRỤ THƠ HAI KU NHẬT BẢN

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

CHÙM THƠ HAI KU CỦA THẢO QUYẾT MINH

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

NHỮNG CẢM NHẬN VỀ 200 BÀI THƠ " BUỒN NGỦ" CỦA THẢO QUYẾT MINH

By NGUYỄN ANH NÔNG  2 ngày viết được 200 bài thơ nhỏ dạng thơ Hai Ku của Nhật Bản TQM tự đặt những bài thơ bé bỏng đó là " thơ buồn ngủ". Sau khi 2 địa chỉ mạng là KHÚC QUÂN HÀNHGIÓ ĐỒNG QUÊ cho đăng tải đã nhận được một số cảm nhận của bạn bè đồng nghiệp người yêu thơ. 2 tuần sau khi viết xong 200 bài thơ trên tác giả lại làm tiếp 200 bài thơ nữa đã và sẽ được giới thiệu dần.
  Trước hết mời bạn vào trang KHÚC QUÂN HÀNH và GIÓ ĐỒNG QUÊ xem những cảm nhận về 200 bài thơ " buồn ngủ đã được giới thiệu trên 2 địa chỉ nói trên.

( MỜI XEM TIẾP CÁC CẢM NHẬN ĐƯỢC TẬP HỢP TẠI ĐÂY)

More...

200 BÀI THƠ "BUỒN NGỦ" CỦA THẢO QUYẾT MINH( PHẦN 2)

By NGUYỄN ANH NÔNG


Sỏi đá  chẳng bơ vơ

Sao mà em buồn thương đến thế

Anh cứ hoài lặng thinh.

54.

Trời đất nhộn nhạo nhỉ

Lòng dạ ai ngổn ngang mây trắng

Nước cứ xanh bình lặng.
( XEM TIẾP TẠI ĐÂY)
  

More...

HAI KU

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

THẢO QUYẾT MINH VÀ 200 BÀI THƠ HAI KU (PHẦN 1)

By NGUYỄN ANH NÔNG

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','uib5o13dqhj83qubir2m3qqtb3','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:47:25','/ac28601/tho-hai-ku.html')