MISS A FRIEND IN CAO BANG ( NHỚ BẠN CAO BẰNG)

NGUYEN ANH NONG
 

(to an old friend of mine to the poet Be Thanh Long)


I imagine that you are as mischievous as a little elephant
You may reach the age of sixty mayn t you?
But in my eyes you re still young as ever
with your poems always wink cheerfully.A paddle is stirring the reeds on the muddy water (*)
A blue daisy gasps in its own fragrance
She doesn t wait
so you aren t stupid to miss her any more
Her white shirt in the past was cold and thin.


The bight moon on the head doesn t seem ghostly
You don t know when Bo Tung Linh is inside you (*)
It doesn t matter for having been lonely for few tens of years
Three old men is living in a cave of historic stories
Opponents of equal strength have more white beards
The sounds of wild-geese are all over the sky and the earth (*)
Layer by layer the sounds of wild-geese go far away
Layer and layer the sounds of wild-geese fly transparently
Under the deep height there I sit by myself.

4- 2002.

(*) Some names and some ideas of poet Be Thanh Long poems.

Năm dịch: 2008  
ND:B.N

   NHÀ THƠ BẾ THÀNH LONG VÀ NHÀ THƠ NGÔ LƯƠNG NGÔN ( TẠI HÀ NỘI)

VỚI BẠN CAO BẰNG
    
THƠ- NGUYỄN ANH NÔNG

 (Với bạn vong niên tặng nhà thơ Bế Thành Long)

Tôi hình dung bạn tinh nghịch như chú voi con
Tuổi tác lục tuần rồi ấy nhỉ?
Trong mắt tôi bạn bao giờ cũng trẻ
Những câu thơ nheo mắt yêu đời.

Mái chèo nước đục khua lau lách(*)
Hổn hển làn hương hoa cúc xanh
Em chẳng đợi dại gì ta nhớ nữa
áo trắng ngày xưa lạnh mỏng manh.

Trăng sáng trên đầu đâu ma quái
Bồ Tùng Linh trong bạn tự khi nào(*)
Mấy mươi năm coi cút có sao đâu
Ba ông lão ở hang liệt truyện(*)
Kỳ phùng địch thủ(*) bạc thêm râu
Tiếng ngỗng trời kêu vang trời đất(*)
Tầng tầng tiếng ngỗng kéo nhau đi
Tầng tầng tiếng ngỗng bay trong suốt
Một mình ta ngồi dưới cao sâu.

4-2002

* Tên những truyện ngắn và ý thơ của nhà thơ Bế Thành Long.


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1117' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.205.153' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1117','2gs45371n2lqod5hs41ilj1ha0','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 03:42:36','/a59427/miss-a-friend-in-cao-bang-nho-ban-cao-bang.html')