THƠ SONG NGỮ VIỆT- ANH(PHẦN II)

THƠ NGUYỄN ANH NÔNG

DỊCH SANG TIẾNG ANH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

48. NHỮNG THÁNG NĂM Ở RỪNG

Những tháng năm ở rừng
Cùng đồng đội làm thanh gươm sắc
Cùng đồng đội làm lá chắn bên cột mốc.

(XEM TIẾP)