Hội nghị BCH Hội Nhà văn khóa VIII – Kỳ họp thứ 3- Quyết định nhân sự mới


Hội nghị BCH Hội Nhà văn khóa VIII - Kỳ họp thứ 3- Quyết định nhân sự mới

Tại phiên họp ngày 12-01-2011 BCH Hội Nhà văn khóa VIII đã quyết định phê chuẩn các phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn và các phó Ban các ban chức năng của Hội Nhà văn Việt Nam. Cụ thể như sau:


1. Hội đồng thơ:

- Nhà thơ Ngô Thế Oanh

- Nhà thơ Insara

2. Hội đồng văn xuôi:

- Nhà văn Sương Nguyệt Minh

- Nhà văn Thái Bá Lợi

3. Hội đồng lý luận phê bình:

- Nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp

- Nhà thơ nhà phê bình văn học Dương Trọng Dật

4. Hội đồng dịch thuật văn học:

- Dịch giả Lê Bá Thự

- Dịch giả Lê Xuân Quỳnh

5. Ban kiểm tra Hội Nhà văn:

- Nhà văn Bùi Thanh Minh

- Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu

6. Ban Nhà văn trẻ:

- Nhà văn Phong Điệp

- Nhà văn Nguyễn Đình Tú

7. Ban văn học đề tài:

- Nhà văn Ngô Vĩnh Bình

- Nhà thơ Chu Thị Thơm

- Nhà thơ Nguyễn Tùng Linh

Cũng trong phiên họp này BCH Hội Nhà văn đã quyết định bổ nhiệm Nhà văn Võ Thị Xuân Hà giữ chức Tổng biên tập tạp chí Nhà văn Việt Nam và phê chuẩn bổ nhiệm Nhà văn Trung Trung Đỉnh giám đốc NXB Hội Nhà văn Việt Nam kiêm giữ chức Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn Việt Nam.

Các quyết định này sẽ có hiệu lực khi Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ký các quyết định bổ nhiệm.


VanVN.Net

KT

KT 9H30 NGÀY 14/1/2011
Location Latest Time Location Views
Updates every 5 minutes
Hanoi Vietnam Today @ 8:57 am 1 145
Th᩠B쮨 Vietnam Today @ 8:05 am 7
Port Moody BC Canada Today @ 3:28 am 77
Ho Chi Minh City Vietnam Today @ 12:15 am 87
Taipei Taiwan Yesterday @ 9:35 pm 14
Hoi An Vietnam Yesterday @ 9:31 pm 3
Qui Nhon Vietnam Yesterday @ 8:17 pm 12
Mountain View CA United States Yesterday @ 6:44 pm 3
Vietnam Yesterday @ 4:21 pm 11
BiꮠH

KT

KT 17H25 NGÀY 13/1/2011

Location Latest Time Location Views
Updates every 5 minutes
Hanoi Vietnam Today @ 5:33 pm 1 130
Taipei Taiwan Today @ 5:23 pm 13
Vietnam Today @ 4:21 pm 11
Ho Chi Minh City Vietnam Today @ 4:01 pm 86
BiꮠH