TRẦN THIỆN KHANH: XUNG QUANH CHUYỆN NHÀ VĂN ĐI THỰC TẾ
  NGUỒN: NGUYỄN ANH ĐÀO
 

 TÁC GIẢ: TRẦN THIỆN KHANH

  (XEM TIẾP)

Karess

That's a clever answ

That's a clever answer to a tricky qustieon

Nguyễn Anh Nông

Gửi nhà văn Phùng Phương Quý

Chào nhà văn Phùng Phương Quý
Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm anh em trong đó có anh em văn nghệ Phú Thọ.
Tôi đã đọc bài của anh viết về cuộc tranh luận học thuật về lý luân phê bình văn nghệ địa phương chung quanh bài của Trần Thiện Khanh và một số anh em văn nghệ tỉnh Phú Thọ.
Tôi phần nào hình dung ra cách tranh luận của mọi người trong đó có ý kiến của anh về những phát biểu của TTK.
Bạn TTK tôi mới gặp 1 lần anh em ngồi với nhau khoảng 15 phút gì đó. Tôi thấy bạn trẻ này cũng có nhiều triển vọng và có chính kiến của mình.
Chúc anh nhiều thành công
TB: Anh em Phú Thọ tôi có quen và chơi với Xuân Thu Ngọc Dũng Phùng Kim Trọng và mới ngồi ít phút với các nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn nhà thơ Kim Dũng... rất có cảm tình với anh em văn nghệ Đất Tổ...

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ- PHÚ THỌ

cám on

Chào bạn Nguyễn Anh Nông! Cám ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề nõng của anh em VNS Phú Thọ. Mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn qua những trao đổi mang tính hiện thực.